فلسطین، فدک امروز

در atm733.ir مطلب فلسطین، فدک امروز مشاهده می کنید
عضو هیئت علمی مؤسسه حکمت و فلسفه ایران طی یادداشتی نوشت بیش از آنکه خاک و تعداد مردم فلسطین اهمیت داشته باشد، آرمان این سرزمین است که برای ما ارزش دارد.
ممنون بابت بازدید از سایت atm733.ir