صدور بیمه‌نامه ارزی مشروط به دریافت حق بیمه ارزی شد

در atm733.ir مطلب صدور بیمه‌نامه ارزی مشروط به دریافت حق بیمه ارزی شد مشاهده می کنید
بیمه مرکزی در دستورالعمل مصوب صدور بیمه‌نامه ارزی توسط موسسات بیمه تاکید کرده که موسسه بیمه درصورتی مجاز به صدور بیمه‌نامه ارزی است که حق بیمه آن توسط بیمه‌گذار به ارز تعهد یا پرداخت شود.
ممنون بابت بازدید از سایت atm733.ir