تغییر و تحول سنت‌ها

در atm733.ir مطلب تغییر و تحول سنت‌ها مشاهده می کنید

در اواسط دهه چهارم زندگی‌ام به آداب، رسوم، آیین‌ها و حتی ارزش‌هایی فکر می‌کنم که حدود سی سال پیش در ایران وجود داشت و پدران و مادرنمان ما را به‌شدت مقید می‌کردند که از چنین رسومی تبعیت کنیم. ادامه…
ممنون بابت بازدید از سایت atm733.ir