بانکهای ایتالیا حساب شهروندان ایرانی را می‌بندند

در atm733.ir مطلب بانکهای ایتالیا حساب شهروندان ایرانی را می‌بندند مشاهده می کنید
چندین بانک ایتالیا حساب های شهروندان ایرانی خود را بسته اند یا محدودیت هایی برای آن اعمال کرده اند.
ممنون بابت بازدید از سایت atm733.ir