سند الگوی ایرانی اسلامی مبنای تمام سیاست‌گذاری‌ها باشد

در atm733.ir مطلب سند الگوی ایرانی اسلامی مبنای تمام سیاست‌گذاری‌ها باشد مشاهده می کنید
رئیس سازمان بسیج فرهنگیان کشور گفت: سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت باید مبنای تمامی برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف آموزشی و تربیتی قرار گیرد.
ممنون بابت بازدید از سایت atm733.ir