رزمایش تفنگداران دریایی آمریکا و نیرو‌های امارات

در atm733.ir مطلب رزمایش تفنگداران دریایی آمریکا و نیرو‌های امارات مشاهده می کنید
تفنگداران دریایی آمریکا و نیرو‌های امارات یک رزمایش یک هفته‌ای را به هدف حفظ آمادگی رزمی، انتقال تجربیات و نحوه مراقبت از مراکز حساس برگزار کردند.
ممنون بابت بازدید از سایت atm733.ir