مجمع عمومی سازمان ملل مجددا بر سوری بودن جولان اشغالی تأکید کرد

در atm733.ir مطلب مجمع عمومی سازمان ملل مجددا بر سوری بودن جولان اشغالی تأکید کرد مشاهده می کنید
مجمع عمومی سازمان ملل در نشست روز چهارشنبه خود بار دیگر بر حق حاکمیت سوریه بر جولان اشغالی تأکید کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت atm733.ir