بازنگری‌کتب درسی مقطع اول و دوم متوسطه مبتنی برمعارف اسلامی

در atm733.ir مطلب بازنگری‌کتب درسی مقطع اول و دوم متوسطه مبتنی برمعارف اسلامی مشاهده می کنید
جلسه بازنگری در کتب درسی مقطع اول و دوم متوسطه مبتنی برمعارف اسلامی بر سه محور مکتب مقاومت،اسناد لانه جاسوسی و تاریخ معاصر با حضور محمدحسین رجبی دوانی پژوهشگر و عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
ممنون بابت بازدید از سایت atm733.ir