مهریه؛ سکه، وجه‌نقد یا ملک

در atm733.ir مطلب مهریه؛ سکه، وجه‌نقد یا ملک مشاهده می کنید

برای اینکه مالی بتواند مهر زن قرار بگیرد صرف مالیت داشتن بدین معنی که ارزش ریالی داشته باشد کافی است لذا مهریه می‌تواند علاوه بر سکه، ملک و هر نوع مال غیرمنقول دیگری نیز باشد. برای اینکه مالی بتواند مهر زن قرار بگیرد. ادامه…
ممنون بابت بازدید از سایت atm733.ir