مهلت پذیره نویسی پالایشی یکم تمدید شد

در atm733.ir مطلب مهلت پذیره نویسی پالایشی یکم تمدید شد مشاهده می کنید
پذیره نویسی پالایش یکم تا روز یکشنبه، ۳۰ شهریورماه تمدید شد.
ممنون بابت بازدید از سایت atm733.ir