متن توافقنامه را می پذیرم

;

- شما پیش از ثبت نام باید حداقل یکبار با شماره ای که در قسمت تلفن همراه وارد کرده اید، از کد #733* استفاده کرده باشید. در غیر اینصورت پیش از ثبت نام ابتدا یکبار این کد را شماره گیری نمایید تا شماره ی شما در بانک اطلاعاتی ما ذخیره شود.
- نام کاربری باید انگلیسی باشد.
- نام کاربری باید با حروف آغاز شود و در ادامه می تواند حاوی عدد و یا کاراکتر نقطه(.) باشد.
- نام و نام خانوادگی باید فارسی باشد.
- کد ملی شما باید یکتا باشد و پیش از این استفاده نشده باشد.
- رمز عبور شما به شماره ای که در قسمت تلفن همراه وارد کرده اید ارسال خواهد شد. در صورت نیاز پس از ورود می توانید آنرا تغییر دهید.